Waterpijp Gezondheidsrisico’s

Het roken aan een waterpijp kan gezondheidsrisico’s hebben. De belangrijkste hebben we hier voor je opgesomd:

Blootstelling aan ziekteverwekkers die infectieziekten veroorzaken

Wanneer mensen een waterpijp delen, bestaat het risico van verspreiding van infectieziekten zoals orale herpes, tuberculose, hepatitis C, influenza, en h. pylori. Het gebruik van wegwerp mondstukken kan dit risico te verminderen, maar niet elimineren. Als je toch besluit een waterpijp met andere mensen te delen,
zorg er dan voor dat dit met bekenden is.

Blootstelling aan giftige chemische stoffen

Waterpijp rook bevat meerdere giftige chemicaliën. Het water is niet in staat om veel van deze stoffen eruit te filteren. Sisha rook bevat giftige chemische stoffen die afkomstig zijn uit de verbranding van de houtskool, tabak, en smaakstoffen. Waterpijp rokers inhaleren vele chemicaliën die kanker, hart-en vaatziekten, longziekten, en andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Deze chemische stoffen bevatten tabak-specifieke nitrosaminen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, bijvoorbeeld, benzo pyreen en antraceen), luchtige aldehyden (bijvoorbeeld formaldehyd, aceetaldehyd, acroleïne), benzeen, stikstofoxide, zware metalen (arseen, chroom, lood) en koolmonoxide (CO). Waterpijp roken verhoogt de hoeveelheid koolmonoxide (CO) in het lichaam tot acht keer hun normale niveau. In vergelijking met het roken van een sigaret, stelt een waterpijpsessie de gebruikers bloot aan meer kooldioxide en PAK’s, een vergelijkbaar niveau van nicotine, en de lagere niveaus van tabak-specifieke nitrosaminen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het roken van een waterpijp dus niet gezonder dan het roken van tabak via sigaretten of sigaren.

Korte-termijn effecten op de gezondheid

Koolstofmonoxide (CO) in waterpijprook bindt aan hemoglobine in het bloed (carboxyhemoglobine), waarbij de hoeveelheid zuurstof die aan organen zoals de hersenen kan worden getransporteerd vermindert wordt. Er zijn een aantal meldingen in de medische literatuur van waterpijp rokers in het bij de spoedeisende
hulp belanden voor symptomen van CO-vergiftiging, waaronder hoofdpijn, misselijkheid, lethargie, en flauwvallen. Dit wordt ook wel ” waterpijp ziekte genoemd. Waterpijp roken kan het cardiovasculaire systeem schaden op verschillende manieren. Het gebruik ervan verhoogt de hartslag en de bloeddruk. Het
schaadt ook de baroreflex controle (die helpt om de bloeddruk te reguleren) en de cardiale autonome werking (die vele doeleinden, met inbegrip van controle van de hartslag heeft). Het gebruik van een waterpijp schaadt ook acuut het vasculaire functioneren, verhoogt ontstekingen en schaadt de longfunctie.

Lange-termijn effecten op de gezondheid

Volgens de huidige gegevens veroorzaakt het roken van een waterpijp talrijke gezondheidsproblemen. Het lijkt het risico van verschillende soorten kanker (long, slokdarm en maag), longziekten (verminderde longfunctie, chronische bronchitis en emfyseem ), coronaire hartziekte, parodontitis, obstetrische en perinatale problemen (laag geboortegewicht en longproblemen bij de geboorte) te vegroten. Veel van de studies tot op heden hebben zijn gedaan hebben wel methodologische beperkingen, zoals het niet meten van het waterpijp gebruik in een gestandaardiseerde manier. Grote, hoge kwaliteit studies zijn nodig om meer over de lange-termijn effecten op de gezondheid te leren. Niettemin is het bewijs dat er is niet erg positief.